image banner
Đảng uỷ xã Sơn Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ chính trị, Ban bí thư.
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU, ngày 29/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngày 02/11/2023 Đảng uỷ xã Sơn Hà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ chính trị, Ban bí thư gồm: Quy định số 114- QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Kết luận số 54- KL/ TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99 – QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam; Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Hướng dẫn số 99- HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo TW về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.
anh tin bai

Đ/c Phạm Văn Hiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã quán triệt, triển khai Quy định số 114- QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Hải Bắc - Phó bí thư TT Đảng uỷ quán triệt, triển khai Kết luận số 54- KL/ TW, ngày 9/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99 – QĐ/TW, ngày 3/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hoá” trong nội bộ; Hướng dẫn số 99- HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo TW về thực hiện Quy định số 85- QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; Quy định số 110-QĐ/TW ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng;

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Quang Hưng - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã quán triệt, triển khai Quy định số 116- QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chải đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 58- KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam gắn với Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 11/9/2023; Kế hoạch số 89- KH/HU ngày 11/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

  • Từ khóa :
Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

Bản quyền thuộc UBND Sơn Hà

Chịu trách nhiệm:

Địa chỉ: Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Điện thoại: